top of page

Lappfjärds Manskör r.f.

 

Historik år 1952 - 2002 (mer närhistoria på kommande)

 

Hösten 1952 sammankallade Helge Holm ett antal manliga sångare till ett möte för att diskutera om intresse fanns för bildande av en manskör i Lappfjärd. Lappfjärd ungdoms-förenings blandade kör hade upphört med sin verksamhet under året. Intresse fanns och man beslöt på mötet att Helge Holm skulle kontakta bankdirektör Einar Krook angående ledarskapet för kören. Vidare beslöts att kören skulle utgöra en del av ungdomsföreningens verksamhet. I ungdomsföreningens verksamhetsberättelse för år 1952 kan man läsa följande: "Föreningens blandade kör har under det gångna året nedlagt sin verksamhet tillsvidare på grund av otillräckligt intresse från sångarnas sida vid övningstillfällena. I stället för den avsomnade blandade kören har inom föreningen startats en manskör. Kören ledes av bankdirektör Einar Krook.

 

"Kören uppträdde för första gången vid Lappfjärds skogsvårdsförenings 20-års jubileum, i mars 1953. År 1954 uppträdde kören på Pingstfesten på ungdomslokalen. Då bestod repertoaren av Fridolins dårskap, Ungkarlsvisa av Rosas, Domaredansen av Olsson, Vintern rasat av Lindblad och den svenska folkvisan Till österland vill jag fara. Kören sjöng även Sibelius' Finlandia med orkester-ackompanjemang. Ur ungdomsföreningens verksamhetsberättelse kan man även läsa att kören för första gången deltog i en sång och musikfest på Finby UF:s lokal den 30 maj 1954.

 

År 1955 flyttade bankdirektör Einar Krook, som lett kören från starten, från orten, och lärare Theodor Stenlund övertog ledarskapet. Stenlund ledde sedan kören fram till 1956, då dir. cant Eskil Eriksson tog över. Eriksson dog år 1957 och lärare Einar Lind tog sig an ledarskapet. År 1959 valdes dir. cant Lars Lillhannus till körens dirigent. Lillhannus handhade sedan dirigentskapet ända till år 1991, då vår nuvarande dirigent Mikael Ekholm tog över.År 1963 framförde manskören ett midvinterspex, som hade premiär 12 januari. Revyn framfördes sedan i repris 2 gånger.1963 stod manskören arrangör för ett vänortsbesök.

 

År 1963 kan ses som en av milstolparna i manskörens historia. Man beslöt sig för att bilda en egen registrerad förening med egna stadgar. En interimsstyrelse valdes tills föreningen konstituerande möte hållits. I denna interimsstyrelse satt: Helge Holm, ordförande; Lars Lillhannus viceordförande; Sigurd Enholm, sekreterare och Wenzel Smith som ledamot. Det konstituerande mötet hölls sedan den 15.10.1963. De av interimsstyrelsen utarbetade stadgarna upplästes och godkändes och den första styrelsen valdes. Den bestod av ordförande Helge Holm, viceordförande Lars Lillhannus, sekreterare Sigurd Enholm, kassör Wentzel Smith samt suppleant Emil Björses.Anmälan till föreningsregistret inlämnades 21.10.1963 och den godkändes 4.11.1963.

 

I den nya föreningens första årsberättelse kan man som första mening läsa följande ord: "Det gångna året har varit ett synnerligen aktivt år för föreningen". Denna fras, dock med olika nyanser, förekommer i så gott som samtliga därpå följande årsberättelser. Vackert så! Vidare kan man konstatera att 1963 hölls föreningens julfest 5 december. Detta har sedan dess varit en given julfestkväll för manskören.

 

1964 företogs en resa till Lappfjärds fadderort i Norge, Åndalsnäs. Samma år medverkade kören i en radioinspelning i Yttermark för Sveriges radios räkning.Under resten av 1960-talet uppträdde kören flera gånger per år och var en mycket omtyckt gäst på olika tillställningar. Nämnas kan även att kören deltog i olika sång och musikfester, exempelvis i Mariehamn år 1966 och i Tammerfors år 1967.

 

Året 1971 uppförde manskören gemensamt med damkören och Lappfjärds spelmanslag ett österbottniskt bondbröllop på Skansen i Stockholm. Stiftelsen Skansen hade via Folkhälsan i Vasa framfört önskemål om detta. Föreställningen ägde rum 4.7. Silverbröllopet framfördes sedan ytterligare två gånger under året, 21.7 på folkmusikfestivalen i Kaustby samt 25.7 på Kilen i Sideby. På silverbröllopet uppträdde även ett folkdanslag, som manskörsmedlemmar med fruar bildat redan år 1962.

 

Åren 1972 - 1973 var en litet, ska vi säga, svår tid för Lappfjärds manskör. Ur verksamhetsberättelsen kan vi läsa följande: "I praktiken har föreningens affärer skötts av dirigenten då styrelsen ej har varit särskilt besvärad av verksamhetslust."Dirigent Lars Lillhannus kallade till ett förstärkt styrelsemöte 21.1.1973 i lokalpressen. Till mötet infann sig dirigenten själv, 3 st första tenorer, 2 st andra tenorer, 4 första basar samt 3 andra basar. Åtgärder diskuterades för att få fart på verksamheten. Bl.a beslöt man att delta i en vänortsträff på sommaren i Åndalsnäs. Man beslöt också att ordna en Norgeresa, för att ytterligare sporra medlemmarna. Kören fick som tur var ny fart på verksamheten och Lappfjärds manskör red ut stormen.

 

År 1977 firade så kören sitt 25-års jubileum. Jubileumsfesten hölls den 19.3 på Lappfjärds Folkhögskola. Skolan fylldes till sina breddar på festdagen och programmet bestod av sångframträdanden och uppvaktningar. 25-års jubileumsrepertoaren bestod av följande sånger: Sångarmarsch, Till havs, Sangerhilsen, Ungkarlsvisa, Hör i Orphei drängar, Sjöfararen vid milan, Det skönaste landet, Uti vår hage, Maj på Malö, Vals på Angön, Så länge skutan kan gå, Jag väntar, Hjärtats saga, Vaggvisa från Kentucky och Wien mina drömmars stad. Efter själva konserten höll körmedlemmarna med damer en supe tillsammans med inbjudna gäster på Hotell Kristina.I början av augusti 1979 ordnade manskören en Norge resa till Ändalsnes och uppträdde i Odd Fellows klubbhus. Värdar var Andalsnes damkör.

 

År 1980 företogs en resa till Bergsjö i Sverige. Där besöktes Nordanstigs manskör. Där gavs två konserter. Enligt årsberättelsen hölls den första "långt in i skogen vid en fäbodavall inför en talrik publik". Den andra hölls tillsammans med Nordanstigs manskör i Gnarps kyrka och konserten hette Körklang i sommarkväll. År 1985 var det igen dags för ett nytt besök hos Nordanstigs manskör. Under resan, som företogs 7.6 - 9.6, hölls denna gång tre konserter. En i ett ålderdomshem, en på Fäbodavallen och en i Jättendahls kyrka.Kören uppträder som bekant varje valborgsmässoafton och denna tradition har upprätthållits sedan år 1958 då manskören för första gången sjöng in Valborg från Fennia trappan. Från och med början av -70 talet uppträder vi tillsammans med Kristinestads manskör. I Kristinestad sjungs våren in den första maj från Rådhustrappan, i Lappfjärd har stället för uppträdandet varierat, men fr.o.m. 30.4 1981 har manskörern.: sjungit från nuvarande J&J:s trappa.

 

År 1981 var Posten inhyst i fastigheten. Kören sjöng då för första gången i sin nyinförskaffade kördress. Den bestod då av blå rock, vit skjorta, blåvit-randig slips samt gråa byxor.Lappfjärds manskör har verkat för bygden även med annat än sång och musik. Son exempel på detta kan nämnas år 1982, då manskören samlade in medel för Lappfjärd - ungdomsförenings bästa. Man gick runt med listor och tiggde ihop potatis, säd, stockar, pengar mm. Manskören samlade då in 50.000 mk åt ungdomsföreningen.

 

27.3.1983 medverkade manskören i Södra österbottens sång och musikförbunds vårkonsert i Övermark. Där utsågs körens dirigent Lars Lillhannus till förbundets förstahedersdirigent. Dessutom erhöll han ett diplom för värdighet samt en rosbukett.Vid årsmötet 1984 beslöts att anskaffa en fana åt manskören. Tisdagen 26.6 invigdes sedan den nyinköpta fanan av kyrkoherde Kim Hohenthal i församlingshemmets kyrksal i Lappfjärd. Fanspikningen handhades av 18 medlemmar ur kören. Förutom Lappfjärds manskör var Närpes manskör närvarande vid tillfället. Samma år anskaffades även de första bordsstandarden till kören. De 10 första icke numrerade bordsstandarden utdelades vid julfesten åt medlemmar som 30 år eller mera medverkat i kören. Dessa tio var Emil Björses, Birger Holm, Eric Stens, Lars Lillhannus, Thure Nygård, Wenzel Smith, Lars Backman, Arne Björkskog, Kurt Ålgars och Bertel Lillhannus.

 

Den 26.3 1988 ordnades en jubileumskonsert i Lappfjärds kyrka för dirigent Lars Lillhannus som hade fungerat som dirigent för olika körer och orkestrar i 50 år. Kören uppvaktade vid tillfället med en tavla föreställande dirigenten målad av Gerda Björklund.Vid styrelsemötet 26.9.1988 fastställdes ett viktigt datum i Lappfjärds Manskörs historia. Kören hade redan på våren 1987 beslutat att genomföra en konsertresa till Amerika, och denna resa beslöt man inleda 15.4.1990. Redan tidigare hade insamling av medel för ändamålet gjorts men nu började man på allvar söka sponsorer. En sponsortävling ordnades och Sydbottens Andelsbank drog det längsta strået och utsågs i huvudsponsor. Dessutom kom Kristinestads Lokalförsäkringsförening med som en annan huvudsponsor. Efter detta starskott gick körens verksamhet till största delen ut på att förbereda resan. En av initiativtagarna och kanske den största eldsjälen bakom resan, Mikael Bodman, valdes till ordförande. Kören gjorde sitt bästa för att samla så mycket pengar som möjligt inför resan. Det ordnades allsångskvällar, lotterier, emigrantfest m.m. Man beslöt även att införskaffa nya kördresser inför resan. Nya kavajer bekostades av Kristinestads Sparbank och byxorna av Sydbottens Andelsbank. Efter en offertrunda valdes Ingves resor till researrangör. Första informationstillfället ordnades 22.10.1989 i Gymnasiets auditorium av den blivande reseledare Ralf Sjöberg. Trots körens intensiva engagemang i resan fortsatte den vanliga verksamheten som förut. Man uppträdde på olika tillställningar och fester.

 

I januari 1990 ordnades ett körläger för manskören på Lappfjärds Folkhögskola. Man hade stämövning och tonbildning. Dragare var Elsa Asiala. 29.3 ordnades pressinformation för ortens tidningar. Generalrepetition inför resan hölls på ungdomslokalen 5.4 och en amerikakonsert, där hela amerikarepertoaren framfördes, hölls på samma ställe 7.4. Amerikarepertoaren bestod av: Amerikavisan, Sångarmarsch, Suomis sång, Österbotten, Guds lov i naturen, Sjöfararen vid milan, Fiolen min, Nu är det sommar, Vårsång, Längtan till landet, Ungkarlsvisa, Ode, Nobody knows, Slumrande toner, Lappfjärdsvalsen, När solen tänder sina strålar, Wien, Gute nacht, Det skönaste landet, Tuonne taakse metsämaan, Källan, Metsämiehen juomalaulu, Vårsång och Vårt Land. Detta var ingen liten repertoar, och allt sjöngs utantill!

 

Den 12.4.1990 inleddes sedan resan till Amerika och tillbaka på fosterländsk mark stod man igen 23.4.1990. En skild reseskildring över själva resan finns nedtecknad av Eric Stens.Redan före Amerikaprojektet var slutfört, påbörjade Lappfjärds manskör sitt nästa projekt. Detta var ett helt annat projekt, av en helt annan kaliber och omfattning. På körens styrelsemöte 20.3.1990 diskuterade man för första gången om möjligheten att överta den gamla södra folkskolan av Lappfiärds pensionärsförening och renovera den. Flera styrelsemöten hölls sedan på hösten 1990 angående saken. Man övervägde saken och utredde olika möjligheter till finansiering av renoveringen. Den 1.10.1990 hölls ett extra ordinärt medlemsmöte, där styrelsen framförde sina planer. Enligt protokollet fördes en livlig diskussion på mötet och till sist beslöts det efter omröstning (30 mot 2) att Lappfjärds Manskör skulle överta skolan i sin besittning.

 

26.10.1990 utfärdade så Lappfjärds pensionärsförening ett gåvobrev där man gratis överlät Södra skolan jämte tomt till manskören.På årsmötet 1991 utsågs en kommitte, som skulle driva projektet skilt, utanför körens egentliga verksamhet. I kommitten invaldes Hasse Lillhannus ordförande, Mikael Bodman kassör, Mikael Ekholm, Roger Lundell samt som teknisk rådgivare Arne Björkskog. En budget för renoveringen uppgjordes vars slutsumma var 1.250.000 mk inklusive 4000 timmar talkoarbete. Kören började omedelbart renoveringen av sitt nya hus. Fram till invigningen av körgården 23.4.1995, som efter en namntävling fick namnet Kantilena, hade man erhållit totalt 465.000 mk i penningbidrag samt utfört 3765 timmar talkoarbete. Därtill kommer flera hundra talkotimmar på den administrativa sidan. För att förstå projektets omfattning kan omnamnas att i skrivandets ögonblick pågår arbetet fortfarande. Renoveringen av vaktmästarbostaden på övre våningen är in i sitt absoluta slutskede och beräknas vara slutförd före utgången av år 2002.

 

En skild historik för åren 1894 - 1994, skriven av Helge Holm och Wenzel Smith, finns över Lappfjärds södra folkskola.21.3.1992 firade manskören sitt 40-års jubileum med att ge en kyrkokonsert i Lappfjärds kyrka. Kören delade ut hedersdiplom åt grundande medlemmar som oavbrutet varit verksamma i kören under 40 år. Dessutom erhöll Lars Lillhannus hedersdiplom för 33 års dirigentskap. Finlands svenska manssångarförbund delade ut 3 st utmärkelser. Efter konserten höll kören festbankett på Hotel Black Pepper i Lålby, som var privatbeställt för tillfället.Kyrkokonserter har hört till manskörens repertoar nästan från starten. Man har uppträtt i alla kyrkor från Sideby i söder, Bötom i öst till Korsnäs i norr. Ett nära samarbete med kyrkokören existerar även. Varje år uppträder körerna tillsammans på advent samt på juldagsmorgon.

 

29.4.2001 ordnade kyrkokören tillsammans med manskören och damkören en avskedskonsert för Lappfjärds församlings kantor Juhani Martikainen, som gick i pension. Juhani Martikainen har även tonsatt manskörens egen lystringssång. Texten har skrivits av körens nuvarande dirigent Mikael Ekholm. Lystringssången, som bär namnet Vår egen sång, övades för första gången 6.11.1995. En månad senare, eller närmare bestämt 9.12.1995 framfördes lystringssången för första gången för publik vid Krigsveteranernas julfest på Tjöck-Påskmark ungdomslokal.12.2.1994 höll manskören en "Lasse afton" konsert på Lappfjärds ungdomslokal. På konserten framfördes sånger som arrangerats av Lars Lillhannus. Sånger framfördes av både mans- och damkören. Vid tillställningen utnämndes Lars Lillhannus till hedersdirigent för både Lappfjärds manskör och Lappfjärds damkör. Denna Lasse -afton var en av de s.k. allsångskvällar, som manskören ordnat varje år i februari sedan Övriga teman på allsångskvällarna har varit t ex Evert Taube, Carl Michael Bellman, Georg Malmsten, ärtsoppa och punsch -afton och älgsoppa-afton.

 

Våren 1995 firade manskören en litet annorlunda säsongavslutning. Man ordnade "hemlig resa" till Lotsstationen i Skaftung med M/S Katrina tillsammans med medlemmarnas andra hälfter. Efter denna lyckade tillställning har det blivit en tradition att ordna säsongavslutningar på olika ställen. Destinationen är alltid hemlig, endast ett par körmedlemmar vet målet och uppslutningen är varje gång mycket god. En annan, för övrigt mycket äldre tradition, är manskörens s.k. höstbloten, som ordnas varje höst. Dessa bloten kan anses vara en slags säsonginvigning. Vanligtvis ställer någon ur kören upp och bjuder in hela kören till sin sommarvilla. Där sjunger man och går igenom lite den kommande säsongens program. Naturligtvis grillas det korv, man går i bastu och så blir man så törstig...Resor har alltid varit med i Lappfjärds Manskörs verksamhet. Tidigare reste man på kortare rekreationsresor till Umeå med jämna mellanrum. Man besökte körer i Norge och Sverige.

 

År 1997 gjorde kören en konsertresa till Estland. Målet för resan var en manskörsfest med namnet Wallimäe Meestelaulupaev. Som värdar hade vi Haaslava meeskoor från Tarto. År 1998 var det så igen dags för en litet längre konsertresa. Denna gång styrde kören kosan till varmare länder, närmare bestämt till Cypern. Resan, som hade planerats i 2 års tid, gick av stapeln 12 - 19.10.2002. Som researrangör denna gång fungerade Kristina Tours med Marianne Sjöström som reseledare. Två konserter hölls. Den ena var en kyrkokonsert i Skandinaviska kyrkan i Ayia Napa. Ur repertoaren kan nämnas Finlandia, Suomis sång, Österbotten, Långt bortom rymden, Wien och Gute nacht. Som minne av Lappfjärds manskör fick Skandinaviska kyrkan i Ayia Napa mottaga, julkors egenhändigt tillverkat av manskörsmedlemmen Sten Porander. Den andra konserten hölls på en utescen mitt i centrum av Ayia Napa. Nämnas kan att manskören i denna konsert hade en av sina största publiker, ca 600 åhörare. Kultursekreteraren Ayia Napa fick som gåva två dockor i Lappfjärds folkdräkt tillverkade av Berit Bodman. En reseskildring från Cypernresan finns nedtecknad av Kent Holm.

 

Vart femte år anordnar Finlands svenska sång- och musikförbund sångfester. Dessa fester ordnas turvis i Österbotten och Södra-Finland. Vanligtvis deltar kören så gott som mangrant i dessa tillställningar. Under senare tid har kören deltagit i sångfester i Ekenäs -91, Mariehamn -96 och Esbo 2001.Millenniumskiftet firades med nyårsbal på Kantilena 31.12.1999 tillsammans med medlemmarnas damer och inbjudna gäster.Under de senaste åren har Lappfjärds manskör, som kan ståta med en av landets lägsta medelåldrar bland manskörerna, fortsatt med sin verksamhet med outtröttlig intensitet. Det senaste året har varit förberedelse för körens 50-års jubileum. De aktivas antal fortsätter att stiga och är för tillfället över 50. Med tanke på körens låga medelålder, kan körens fortsatta verksamhet sägas vara tryggad åratal framöver.

bottom of page