top of page

EVENEMANG

Höstsäsången år 2019

6.9.2019 Höstblot vid Bötombergen

9.9.2019 Vi inleder höstens övningar vid Kantilena kl.19.00.

30.11.2019 Adventskonsert i Lappfjärd kyrka tillsammans med Lappfjärds damkör och solisterna Nanna Rosengård och Daniel Norrback. Julfest på Kantilena efteråt.

6.12.2019 Fosterländska sånger vid Geritrim och De Gamlas Hem självständighetsfest.

13.12.2019 LMK uppträder på Luciafestet.

Vårsäsången år 2019

27.4.2019 "Hemliga Resan" med start kl.15.00 från Kantilena.

30.4.2019 Våren sjungs in i parken i Lappfjärd kl.18.00 tillsammans med KMK.

1.5.2019 1:a Maj vårkonsert tillsammans med KMK på Rådhustrappan kl.12.00.

4.5.2019 "vår A toner" konsert vid Lappfjärds UF kl.18.00.

Höstsäsången år 2018

4.8.2018 Lappfjärdsdagen, framförande av Lappfjärdsvalsen med LDK.

11.-12.8.2018 Höstblotet på Högsåra, Kimitoön.

10.9.2018 Höstens körövningar inleds.

1.12.2018 Adventskonsert i Lappfjärds kyrka tillsammans med Lappfjärds damkör samt fina solister.

6.12.2017 Fosterländska sånger vid Geritrim och De Gamlas Hem självständighetsfest.

7.12.2018 Julfest i körens egna körhus Kantilena.

bottom of page